ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯುನಿಯನ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಶಕುಂತಲಾ ಹುಡೇಜಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ.

Please follow and like us:
error