ದೇಶೀ ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ

ಒಡಿಶಾದ ಬಲಸೂರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶೀ ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Please follow and like us:
error