fbpx

ನಾಳೆ ಡಾ|| ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ದಾಸನೂರು ಆಯ್ಕೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ – 22  ನಾಳೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಗೆ ಎಂಟು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಮಾಡಿರುವ
ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾಡ೯ನ್ , ಗೋಟಗೊಡಿ, ತಾ|| ಶಿಗ್ಗಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ|| ಹಾವೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ೯ಶಕರಾದ
ಪ್ರಕಾಶ ದಾಸನೂರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

error: Content is protected !!