You are here
Home > Koppal News > ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ.

ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ.

ಕೊಪ್ಪಳ-22- ಇಂದು ಜರುಗುವ ಹೈದರಬಾದ್… ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ
ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ಮುಂಬಾಗ.

Leave a Reply

Top