ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಾ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ನೇಮಕ

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಾ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Leave a Reply