You are here
Home > Koppal News > ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬,೧೭,೧೮,೧೯,೨೧,೨೨ ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬,೧೭,೧೮,೧೯,೨೧,೨೨ ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ.

ಕೊಪ್ಪಳ.15- ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಗಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ತಿಗರಿ, ಚಿಕೆನಕೊಪ್ಪ, ಹುಣಸಿಹಾಳ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬, ೧೭, ೧೮, ೧೯, ೨೧, ೨೨ ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ, ಕೊಪ್ಪಳದ ವತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Top