ಕನಕ ಫೋಟೋ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹೊರತಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಯಲು ಕನಕ ಫೋಟೋ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Related posts

Leave a Comment