ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ.ಸಾ.ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ಅಂಗಡಿ ೧೭೧೭ ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು.

Please follow and like us:
error