ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲ ಕಂಡದ್ದು

ಪ್ರಭು ಉಪನಾಳ, ಅನ್ಮೋಲ್ ಚಾನಲ್ ನ ಮೋಹನ್, ಕಾರಟಗಿ

 ಅಶೋಕಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೂರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ

Media Center Incharge: S & G world friends network, Bellary  & NIC Team

Shankar, Gururaj, Anilkumar, Shavan kumar, Obalesh, Harshawardhan, Ibrahim, Yerriswamy, Tippeswamy, pampapati, pampayya, Kotresh, Mallikarjun, Channabasava 

Please follow and like us:
error