ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು !

ಕೊಪ್ಪಳದ ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆಯ ಕುರುಬರ ಓಣಿ,ಪಲ್ಲೇದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ  ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದು. 

Please follow and like us:
error