ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸಮೂಹ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ದೃಶ್ಯ.


Related posts

Leave a Comment