ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ
ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕೈಗೆ ಮೈಗೆ ಮೈ
ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಅಲೆದಾಡುವುದು
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೊಳಗೆ ಮುದ್ದಾಡುವುದು
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ
ಐ ಫೋನ್ ಗಳ ಗೋಡೆಚಿತ್ರವಾಗುವುದು
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವಾಗಳ ಮೇಲಾಟ,ತಡಕಾಟ !

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದಕ್ಕೆ ಸೋತು
ಧ್ವನಿಗೆ ಕಾತರಿಸಿ
ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗಳೇ ಭಾಷೆಯಾಗುವುದು

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ
ಕಲ್ಲು ಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಮರಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಮರ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗುವುದು

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ
ಮೌನದಲಿ ಮಾತಾಗಿ
ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಬಿಂಬವಾಗಿ, ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ
ಕಾಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ……

Please follow and like us:
error