ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತುಕಾರಾಂ ರಾವ್ ಬಿ.ವಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇ. : ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ತುಕಾರಾಂ ರಾವ್ ಬಿ.ವಿ. ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಆಕಳವಾಡಿ ಅವರು ಇಂದು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತೆರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ತುಕಾರಾಂ ರಾವ್ ಬಿ.ವಿ. ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Please follow and like us:
error