ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸಮೂಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ.

Please follow and like us:
error