ಕಿನ್ನಾಳ ಕಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಕೊಪ್ಪಳ : ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸೀನಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ ಕಿನ್ನಾಳ- ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Please follow and like us:
error