ನಮ್ಮೂರ ದೇವರುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ

ಮೆರವಣಿಗೆ  ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ
ಭೇಟಿ  ನೀಡುವ. ಡೋಲಿಗಳಿಗೆ  ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

Please follow and like us:
error

Related posts

Leave a Comment