You are here
Home > Koppal News > ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ : ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ : ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆ- ಒಟ್ಟು ೩೧ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ
೦೧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ (ಮ)
೦೨ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೦೩ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೦೫ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೦೬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೭ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೦೮ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೯ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೦ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೧೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೧೨ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮ)
೧೩ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೪ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೫ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೧೬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೧೭ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ
೧೯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮ)
೨೦ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೧ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೨೨ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೨೩ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೨೪ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೫ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೨೬ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೭ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೮ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೩೦ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೩೧ ಸಾಮಾನ್ಯ

————————————————————————————————————

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ- ಒಟ್ಟು ೩೧ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ
೦೧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೨ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
೦೩ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮ)
೦೪ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೫ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೭ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ
೧೦ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೧೨ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೧೩ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೪ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೫ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೧೬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ (ಮ)
೧೭ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೮ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೧೯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೨೦ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೨೧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೨೨ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೩ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೪ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೨೫ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೨೬ ಸಾಮಾನ್ಯ
೨೭ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೨೮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೨೯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೩೦ ಸಾಮಾನ್ಯ
೩೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮ)

————————————————————————————————————

ಕುಷ್ಟಗಿ ಪುರಸಭೆ- ಒಟ್ಟು ೨೩ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ
೦೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೦೨ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೦೩ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೪ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೫ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮ)
೦೬ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೭ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
೦೯ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೦ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೧೧ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೨ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೩ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೧೪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮ)
೧೫ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ (ಮ)
೧೭ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೮ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೧೯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ
೨೦ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೨೧ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೨೨ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೨೩ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
————————————————————————————————————

ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ- ಒಟ್ಟು ೧೧ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ
೦೧ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೨ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೩ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬ (ಮ)
೦೪ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ (ಮ)
೦೫ ಸಾಮಾನ್ಯ
೦೬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಅ
೦೭ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೦೮ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮ)
೦೯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮ)
೧೦ ಸಾಮಾನ್ಯ
೧೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮ)

Leave a Reply

Top