ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು


ಸರ್ವರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕು ಸರ್ವರ ತಮಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲಿ

Please follow and like us:
error