’ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಿ ರಾಮಾಯಣ’ ನಾಟಕ

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ’ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಿ ರಾಮಾಯಣ’ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment