೧೩ ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧರಣಿ

 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿ.೦೪.೦೩.೨೦೧೪ ರಂದು   ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಾವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯು ೦೪.೦೩.೨೦೧೪ ರಂದು   (I U ಈ)   ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇವರ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ  ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.   
ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.  

Leave a Reply