ಕೊಪ್ಪಳದ ನೂತನ ಜಿ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಮರೇಶ ಕುಳಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನಮನಿ  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 

Leave a Reply