ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ.

ಧೂಳ ಧೂಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ. ಶಾರದ ಟಾಕೀಜ್
ನಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ವರಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಶವಯಾತ್ರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ.

Please follow and like us:
error