ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್

ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕುಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ

Leave a Reply