ಕೊಪ್ಪಳ ಮರ್ದಾನ್ ಗೈಬ್ ಉರುಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ.

Please follow and like us:
error