ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ


ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿವರ

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ
ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ- ೩೧
ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.- ೧೬
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ೦೯
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.- ೦೪
ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.- ೦೧
ಪಕ್ಷೇತರ- ೦೧

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಪಡೆತ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷ
ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೧
೧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಮಗಂಡಿ ೩೪೩ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್.
೨ ಸುರೇಶ ಜಂಬಣ್ಣ ಪೋಲಕಲ್ ೬೯೦ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೩ ಎ.ಸೈಯದ್ ಮೀರಾ ಸೈಯ್ಯದ್ ನುಸರತ್ ೪೩೦ ಜೆಡಿಎಸ್
೪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ೧೫೬ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ
೫ ರಸೂಲ್‌ಖಾನ ( ಮುಸಿನ್ ) ೪೪ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)
೬ ಮಹ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ೬೬ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೨
೧. ಚೌಡ್ಕಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಚೌಡ್ಕಿ ೧೦೫ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೨. ಪೂಜಾರಿ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ನರಸಮ್ಮ ೫೨೪ ಜೆಡಿಎಸ್
೩. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ೫೫೧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೪. ಜೋಗಿನ್ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ೧೯೮ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೩
೧. ಕೋಲ್ಕಾರ ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿ   ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ೩೦೮ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಯಂಕಮ್ಮ ಜೆ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ೭೮೭ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೩. ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪುಲಕೇಶಿ ೪೨೨ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೪. ಹೆಚ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಾಯಕ ೨೫೯ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೪
೧. ಉಸ್ಮಾನ ಮಹ್ಮದ ಜಾಫರಸಾಬ ೪೬೩ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಬಿ.ನಾಗರಾಜ  ಬಿ.ಲಿಂಗರಾಜ ೪೭೫ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೩. ಮಹಾಂತೇಶ್ ವೀರಯ್ಯ ೨೦೧ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೪. ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ ಚೌದ್ರಿ ೦೮೧ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)
೫. ಮಹ್ಮದ ಮನ್ಸೂರ ಅಲಿಖಾನ ೨೬೭ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ
೬. ಬಸವರಾಜ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೧೦ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಮೌಲಿಪಾಶಾ ಅಬ್ದುಲ್‌ಖದೀರ್ ೪೫೮ ಪಕ್ಷೇತರ
೮. ಯಮನೂರಪ್ಪ ಪುಂಡಗೌಡ ೦೩೨ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೫
೧. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಿಂಗ್ ಕೇಶವಸಿಂಗ್ ೩೧೦ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಶಮಶೇರ್ ಪಠಾನ್ ಬಾಬುಸಾಬ ಪಠಾನ್ ೪೦ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩. ಹುಸೇನಪೀರ ೫೬೮ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ಡಿಷ್ ಶಾಹೀದ್ ೩೧ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೫. ಅಲ್ಲಾಸಾಬ್ ಗಾದಿ ೬೨ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೬. ಲಕಣ ಹಂಪಯ್ಯ ೧೯ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಹುಸೇನಸಾಬ ರಾಜಾಸಾಬ ೪೬೭ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೬
೧. ಕಮಲಿಬಾಬಾ ೧೦೦೬ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಪಂಪಾಪತಿ ಈಶಪ್ಪ ೮೪ ಕಮಲ
೩. ಮೌಲಾಹುಸೇನ ಎಂ.ಹುಸೇನಸಾಬ ೪೯ ಕ
೪. ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ೯ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೫. ಹುಸೇನ್‌ಸಾಬ್ ಬಾಷಸಾಬ್ ೨೯ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೬. ಖಾಸೀಂಸಾಬ ಗದ್ವಾಲ ೭೫೩ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ನಬಿಸಾಬ ೩೩ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೭
೧. ಯಮನಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ೧೯೫ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೨. ಶರಣಪ್ಪ ಬನ್ನಿಗೋಳ ೬೨ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೩. ಶೇಖ್ ನಬಿಸಾಬ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನಿ ಪೀರಾ ೭೬೯ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ಕಿರಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಶಿವನಗೌಡ ೨೪೩ ಬಿ.ಎಸ್.ಅರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)
೫. ಜಗದೀಶಕುಮಾರ ೨೨ ಕೆ.ಜೆ,ಪಿ
೬. ಅಕ್ಬರಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ೩೦೧ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಎಂ. ಮೆಹೆಬೂಬ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ ೩೭೫ ಪಕ್ಷೇತರ
೮. ಸೋಮಪ್ಪ  ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ೨೪ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೮
೧. ಅಪ್ಪಿಕೇಶರಾವ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ೯೩೪ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಶಂಕರರಾವ ನಾರಾಯಣರಾವ ಉಂಡಾಳೆ ೧೨೯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೩. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ೩೬೭ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೪. ಮೋಹೀನ ಮೆಹೆಬೂಬಸಾಬ ೯೯ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)
೫. ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕಸಾಬ ಬಾಷಾಸಾಬ ೧೩ ಪಕ್ಷೇತರ
೬. ತುಳಜಣ್ಣಸಾ ರಾಮನಾಥಸಾ ರಾಯಬಾಗಿ ೪೯೫ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ವೀರೇಶ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ೫೯ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೯
೧. ಅಮರಣ್ಣನವರು ಮನೋಹರ ಹೇರೂರು ೭೩೫ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೨. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ೪೮ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೩. ಮನೋಹರಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ೭೭೪ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ೪೮ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೦
೧. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ೧೩೮ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೨. ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ೩೩೫ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೩. ಸಿದ್ಧರಾಮಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ೨೯೨ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ಭೀಮರಾಯ ಅಮೀನಪ್ಪ ೯೧ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)
೫. ಮದನಸಿಂಗ್ ದೇವಸಿಂಗ್ ೧೮ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ
೬. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ೧೧೦ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೧
೧. ಅಂಬಮ್ಮ ದೇವಪ್ಪ ೧೬೪ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೨. ಕಾಲ ಭಾರತಿ ೩೩೪ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೩. ರಜಿಯಾಬೇಗಂ ಬಾಬಾ ೨೩೫ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ಜ್ಯೋತಿ ದುರ್ಗರಾಜ ೩೮೭ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಕಾಂಗ್ರೇಸ್)
೫. ಶಂಶಾದ ಬೇಗಂ ಫಠಾನ್ ಬಾಬುಸಾಬ ಫಠಾನ್ ೧೧೦ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೨
೧. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೋಟೂರ್ ೨೪೧ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್
೨. ಲತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಚಳ್ಳಮರದ ೨೯೯ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ
೩. ಲುಬೀನಾ ಮೆಹೆಬೂಬ ಅಲಿ ೬೯೨ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೩
೧ ಅಳ್ಳಪ್ಪ ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ೩೪೭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨ ಬೆನಕನಾಳ ಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪ ೮೭೯ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩ ಹುಸೇನಸಾಬ ೬೩೭ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪ ಬಾಬಾ ಮೈಜೋದ್ದೀನ್ ೩೮ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೫ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ೫೪೧ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೪
೧. ಮಾರುತಿ ೪೮೬ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಈ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ೫೦೮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ಸಂಗಯ್ಯ ಪರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸಂಶಿಮಠ ೭೦ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪ ಪಲ್ಲೇದ್ ೯೨ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಸುರೇಶ ಮುಕ್ಕುಂದಿ ೪೧ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೬. ಜಗದೀಶ ಯಮನೂರಪ್ಪ ೨೮೫ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ರಮೇಶ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ೪೬ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೫
೧. ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ ಮೈನುದ್ದೀನ ಮನಿಯಾರ ೩೮೧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಲತಾ ಸುದರ್ಶನ ತಾಂದಳೆ ೩೨೧ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩. ಸಂತೋಷದೇವಿ ಬಾಂಠಿಯಾ ೫೬೦ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ನಾಗರತ್ನಬಾಯಿ ೨೨೩ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ ೧೪೮ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೬
೧. ಗೀತಾ ಎ.ಬಸವರಾಜ ಬೆಣಕಲ್ ೧೫೭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಭ್ರಮರಂಬಾ ಶರಣಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ೪೭೧ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩. ಸುಜತಾ ಕಾಂಬ್ಳೆಕರ್ ೬೩೧ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ವಿ ಮಂಜುಳಾ ೬೦ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೭
೧. ರಾಯಚೂರ   ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ೨೨೪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಾಚಾರ್ ವೆಂಕೋಬಾಚಾರ್ ೩೫೭ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೩. ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ೬೦೨ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಗಣವಾರಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ೨೨ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಎ.ಕೆ. ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ್ ೮೦ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೬. ಜಿಲಾನಿಪಾಷ ೮೧ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ ೨೬ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೮
೧. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಯು. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ೪೯೫ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ೧೫೨ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩. ಹುಲಗಮ್ಮ ಗಿಣಿಮೊತಿ ೨೩೬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೪. ದಾನೇಶ್ವರಿ ಸೋಮನಾಥ ೨೭೬ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೫. ಶಾರದಾ ರಂಗಪ್ಪ ೨೮೦ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೬. ಎನ್. ಶಾಂತಮ್ಮ ೨೮ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೧೯
೧. ಜಯ್ಯಮ್ಮ ಜಂಕಣ್ಣ ೪೭೨ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಕೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೪೯೩ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ಶಕುಂತಲಾ ವೀರೇಶ ಮಾಂತಗೊಂಡ ೧೯೩ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ೬೩ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಮಾಬುನ್ನಿ ಹುಸೇನಸಾಬ ೧೪ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೦
೧. ಭೋಜಪ್ಪ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ೫೦೪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ೫೪೦ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೩. ಹಿರೇನಾಗಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ೯೩ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಆನಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ೬೭ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ರಮೇಶ ನಾಗಪ್ಪ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ೭೫ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೧
೧. ಅನೀಸಾಬೇಗಂ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ೧೪೫ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ೬೩೮ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩. ಹಸ್ಮತ್‌ಬೇಗಂ ಉಸ್ಮಾನಅಲಿ ೫೫೬ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ರೇಷ್ಮಾ ಮಹ್ಮದರಫಿ ೭೪ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೨
೧. ಜಿಲಾನ್‌ಪಾಷಾ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ೨೬ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೨. ವೆಂಕಟೇಶ ವಿ. ದುರಗಪ್ಪ ೪೭೩ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ಶಾಮೀದಸಾಬ ಮಹಬೂಬಸಾಬ ೯೦೪ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ಶ್ಯಾಮೀದಅಲಿ ಹುಸೇನಸಾಬ ೨೮ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ.
೫. ಹುಸೇನಭಾಷಾ ಹಸನಸಾಬ ೧೧೫ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೩
೧. ದುರಗಪ್ಪ ಹುಸೇನಪ್ಪ ೨೩೨ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಟ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಬಸಪ್ಪ ೪೮೭ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೩. ವೆಂಕಟೇಶ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ೫೦ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ರಾಮರಾಜ ರಾಮಯ್ಯ ೪೪ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಬಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಗಪ್ಪ ೧೧ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೬. ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಾಬೂಬಸಾಬ ೨೬೧ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ರಾಜುನಾಯಕ ಶಾಂತಪ್ಪನಾಯಕ ೧೬೮ ಪಕ್ಷೇತರ
೮. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಗೌಳಿ ೬೨ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೪
೧. ಮಂಜುಳಾ ರಾಜೇಶ ಅಂಗಡಿ ೧೪೬ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೨. ರಾಧಾ ಉಮೇಶಬಾಬು ೫೩೯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ಶಾಕೀರಾ ಶಬ್ಬೀರಹುಸೇನ ೬೨೮ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೪. ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಗೌಳಿ ೬೮ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
 
ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೫
೧. ತಾಯಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ೪೨೩ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ರಾಧಾ ಬಸವರಾಜ ಐಲಿ ೬೩೧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗರಾಜ ಶೆಡ್ಡಿ ೩೬೧ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಮಲ್ಲಿಕಾ.ಬಿ ೮೦ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ೧೭೩ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೬. ಪದ್ಮಾವತಿ ೬೩ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಪರ್ವತಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ೧೭೪ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೬
೧. ಬೋವಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ೨೭೪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೨. ಮೋಸಿನ್ ಚಾವೂಸ್ ೪೪೮ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೩. ರಾಜು  ಮೇಘರಾಜಸಾ ೧೮೪ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಜಿ.ನಾಗೇಶ ೪೨ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ರಾಜಸಾಬ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ ೨೪ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೬. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಹಿರೇಮಠ ತೋಟಯ್ಯ ೧೯೦ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಬಾಲರಾಜ ವೆಂಕೆಟಸ್ವಾಮಿ ೨೮ ಪಕ್ಷೇತರ
೮. ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ೪೨ ಪಕ್ಷೇತರ
೯. ಶಿವಪ್ಪ ಗದಗ ೩೮ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೭
೧. ಮಾಗಿ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ೪೫ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೨. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಣವಾಳ ೫೦ ಸಿ.ಪಿ.ಐ.ಎಂ.
೩. ಸಣ್ಣ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಪ್ಪ ಕಾಮದೊಡ್ಡಿ ೭೧೮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೪. ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ೬೪೦ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೫. ರೇಣುಕ ಆವೂಲ್ ೧೧೦ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೮
೧. ಆರತಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ೪೯೮ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ೪೭ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೩. ಭೀಮಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ೧೧೮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೪. ಮುತಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ೨೭ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೫. ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಿರುವಟ್ಟಿ ೮೨ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೬. ಬಸವರಾಜ್ ಆರತಿ ೨೭ ಪಕ್ಷೇತರ
೭. ಹುಸೇನಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ೫೯೨ ಪಕ್ಷೇತರ

ವಾರ್ಡ ನಂ.೨೯
೧. ಪರಮೇಶಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈಡಿಗೇರ ೬೨೮ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ರಾಮು ಈರಣ್ಣ ಈಡಿ?ರ ೩೦೬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಂಜಿಪೇಟೆ ೨೨೩ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ಘಟ್ಟೆಪ್ಪ ಬಲಕುಂದಿ ೧೪ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಬಸವರಾಜ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ೧೪ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೬. ಎಸ್.ಎಮ್.ಜಾನಿಸಾಬ್ ೫೧೧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ವಾರ್ಡ ನಂ.೩೦
೧. ಬಲಕುಂದಿ ವೀರೇಶ ೬೨೬ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೨. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ೬೩೬ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೩. ಎಸ್.ಹಾಷಮುದ್ದೀನ್, ವಕೀಲರು               ೩೨೯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೪. ಪತ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ೮೯ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.
೫. ಹುಲಗಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್ ೧೬೯ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

ವಾರ್ಡ ನಂ.೩೧
೧. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ೨೪೫ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.
೨. ನೀಲಮ್ಮ ತುಳಜಾರಾಮ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ೭೫೫ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೩. ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ೩೮೩ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.
೪. ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ೬೭ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.
೫. ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ೯೪ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ.

Please follow and like us:
error