ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶವ ಪತ್ತೆ… ಮರಕುಂಬಿಯ ವಿರೇಶ ದುರ್ಗಮ್ಮ ನ ಶವ…. ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Leave a Reply