You are here
Home > Koppal News > ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಅಂಗಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ವರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಅಂಗಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ವರ್ಗ

ಕೊಪ್ಪಳ ಸೆ.  : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಅಂಗಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  ಈಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಅಂಗಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Top