You are here
Home > Koppal News > ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಡಿ.೧ ಜಾಗ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಡಿ.೧ ಜಾಗ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಡಿ.೧ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ. ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ. ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ. ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಎಸ.ಎ.ದಾನರಡ್ಡಿ

Leave a Reply

Top