ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ  ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು


United Nations Organisation(U.N.O) declared October 15thDr.A.P.J. Abdul Kalam‘s Birthday as the “WORLD STUDENTS DAY“. Its really a very great honor given to the Indian Personality.

Please follow and like us:
error