ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‍ಪೀಸ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ.

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‍ಪೀಸ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಥಿಯೇಟರ್‍ನೊಳಗೆ
ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಕಂಡುಬಂದವು.

Please follow and like us:
error