೧೦೦೦೦,೦೦ ಸಾವಿರ ರಟ್ಟಿ.

ಕೊಪ್ಪಳ-18- ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರ ಮಹೊಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಣತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಶ್ರಿ ಬೇಟದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ವತಿ ಇರದ ೧೦೦೦೦,೦೦ ಸಾವಿರ ರಟ್ಟಿ ೧ ಕಿಂಟಾಲ ಬುಂದ್ನೆ,

Please follow and like us:
error