ಹೊಸಬಂಡಿ ಹರಲಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಅಗಳಕೇರಾ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ.

Please follow and like us:
error