ಹೊಸಬಂಡಿಹರಲಾಪುರದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಗಂಧದ ಇವರು ವಯಸ್ಸು ೮೫, ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೬-೨೦೧೫ ರಂದು ನಿದನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಂದು ಬಾಂದವರನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply