ಟಣಕನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಎಂ.ಸಯ್ಯದ್ ಟಣನಕನಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Please follow and like us:
error