ಚುನಾವಣೆ ಜಿ.ಪಂ.-೧೩, ತಾಪಂ-೧೯ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಫೆ. ೦೪ (ಕ
ವಾ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಒಟ್ಟು
೧೩ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧೯ ನಾಮಪತ್ರಗಳು
ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ : ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೧, ಬಿಜೆಪಿ-೦೪, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೨,
ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೫ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೩ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,  ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೪೭ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
     
ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ೦೩ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜೆಡಿಎಸ್-೧,
ಪಕ್ಷೇತರ-೦೨ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೦೫ ನಾಮಪತ್ರಗಳು
ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೧, ಬಿಜೆಪಿ-೦೧, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೨ ನಾಮಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೦೫ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಬಿಜೆಪಿ-೦೩, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೧ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಯಲಬುರ್ಗಾ
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ತಾಲೂಕಾ
ಪಂಚಾಯತಿ : ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು
ಒಟ್ಟು ೧೯ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೪, ಬಿಜೆಪಿ-೦೫,
ಜೆಡಿಎಸ್-೦೪, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೫ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ತಾಲೂಕಾ
ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೬೧ ನಾಮಪತ್ರಗಳು
ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
     ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ೦೯ ನಾಮಪತ್ರಗಳು
ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೩, ಬಿಜೆಪಿ-೦೨, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೩. ಪಕ್ಷೇತರ-೦೧ ನಾಮಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೦೩ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,
ಜೆಡಿಎಸ್-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೨. ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.   ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೦೪
ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಬಿಜೆಪಿ-೦೨, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೧  
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೦೩ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೧,
ಬಿಜೆಪಿ-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೧ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ತಿಳಿಸಿದೆ.
Please follow and like us:
error