ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

 ಶ್ರೀ ನಂದಾದೀಪ ರೂರಲ್ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಜ್ಯೂಕೆಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ (ರಿ) ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿನ್ನರ್ ಎಡ್ಜ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರ, ಶಿವಮೂಗ್ಗ
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ  ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ  è  KAS  ಅಭಕಾರಿ SI  PSI/ SDA/ DED/ BED/ SUB Register  ುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಗರಾಜ   ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಉಚಿತ ಕಾರ್‍ಯಗಾರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ : ೧೩/೦೧/೨೦೧೩ ರಂದು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಲೇಜ ಭನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪ್ಪಳ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮೀಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದೂಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೇದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :- ಡಾ|| ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹನಸಿ – ೯೪೪೮೩೩೩೧೬೨,  ಹನುಮಂತ ಭಾವಿಮನಿ, ೯೮೮೬೩೭೨೦೦೬, ನಾಗರಾಜ  ೯೮೮೬೮೨೩೧೫೪ 
Please follow and like us:
error