ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

Leave a Reply