ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ರೈತರಿಗೊಂದು ಮನವಿ

ರೈತರಿಗೊಂದು ಮನವಿ

Please follow and like us:
error

Related posts

Leave a Comment