ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 72.24% ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

Please follow and like us:
error