ಕೊಪ್ಪಳದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 533 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗಿಣಿಗೇರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವನಗೌಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್.

Please follow and like us:
error