30 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಮದೀನಗಳ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಮಕ್ಕಾದ ಪವಿತ್ರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಕಾಬಾಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ರಮಝಾನ್‌ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಮದೀನಗಳ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Related posts

Leave a Comment