ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 2013-14 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://docs.google.com/file/d/0B6mjD5QT8mdGdllVcUE5dFpDZ1E/edit?usp=sharing

Please follow and like us:
error