ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರ 119ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೋಟೆಯ ಏರಿಯಾದ ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Please follow and like us:
error