ಇಂದು ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೀಮಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು 111 ಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯಿತು.

Please follow and like us:
error