​83ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಗ್ಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ. 

83ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಮೈಸೂರಿನಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ..

Please follow and like us:
error