​ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ  ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ​ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ನೆಡೆಯಿತು

Leave a Reply