​ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ – ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅಖಿಲ_ಕರ್ನಾಟಕ_ರಾಕಿಂಗ್_ಸ್ಟಾರ್_ಯಶ್_ಅಭಿಮಾನಿಗಳ_ಸಂಘ_ಕೊಪ್ಪಳ.

Please follow and like us:
error