೩೦೩ ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ

​ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಆರ್ಭಟ – 30೩ ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್.

Leave a Reply