You are here
Home > Koppal News > ಹನುಮಮಾಲಾ ಜಯಂತಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್

ಹನುಮಮಾಲಾ ಜಯಂತಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹನುಮಮಾಲಾ ಜಯಂತಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿವೆ..

Top