You are here
Home > Koppal News > ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ರಬೋಸರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ರಬೋಸರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ರಭೋಸ ರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಸುರೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು

Leave a Reply

Top